Software pro správu kontaktů

Jádrem každého CRM software je správa kontaktů (contact management), jelikož kvalitní informace o zákaznících, dodavatelích a jiných zainteresovaných subjektech mají v současnosti cenu zlata a často jsou rozhodujícím faktorem určujícím úspěšnost společnosti. Tuto skutečnost si uvědomujeme i my v eWay System, a proto byl při návrhu a vývoji aplikace eWay-CRM® pro MS Outlook kladen velký důraz právě na kvalitní zpracování správy kontaktů. Nadstavbou nad propracovanou správou kontaktů jsou poté také uživatelsky definovatelné reporty, které umožní třídit a analyzovat kontakty podle nastavitelných kritérií.

Správa kontaktů v software eWay-CRM®

S pomocí eWay-CRM® modulu Kontakty máte možnost v systému zakládat, upravovat a mazat jednotlivé kontakty, které se nějakým způsobem vztahují k vaší osobě. Modul nabízí uložení podrobných informací o jednotlivých kontaktech, přičemž tyto informace lze rozdělit do pěti tématických bloků:

 • základní identifikační informace,
 • kontaktní adresy,
 • kontaktní údaje,
 • poznámky ke kontaktu,
 • uživatelsky definované hodnoty.

V rámci základních informací lze zadat:

 • jméno kontaktu (možné vybrat kontakt ze seznamu pracovníků),
 • funkce, kterou zastává,
 • WWW adresa osobní prezentace kontaktu,
 • společnost, ve které pracuje (možné vybrat společnost ze seznamu existujících),
 • 3 emailové adresy.

U každého kontaktu je možné vyplnit až tři kontaktní adresy (firemní, domácí a jakoukoliv doplňující adresu). Pro jinou komunikaci než pomocí klasické poštovní služby slouží informace poskytované v bloku Kontaktní informace, které zahrnují telefon do zaměstnání, telefon domů, mobil, jiný existující telefon, ICQ, MSN či Skype. Ke každému kontaktu je možné si vytvořit libovolně dlouhé poznámky.

Integrace modulu Kontakty v software eWay-CRM®

Díky tomu, že informační systém eWay-CRM® je postaven na modulární architektuře, je možné snadno definovat vazby mezi jednotlivými moduly, tudíž např. ke každému kontaktu je možné přiřadit jiné kontakty, které k němu mají nějaký vztah např. přátelé, obchodní partneři, nadřízení či pořízení. Toto propojení umožňuje definovat v eWay-CRM® celou síť kontaktů. Každý kontakt může být taktéž zařazen do určitých společností, společně s pozicí, kterou zastává. Je také možné ke kontaktu přiřadit projekt, kterého se účastní jako zástupce dodavatele či odběratele.

Kromě vazeb na jiné společnosti, kontakty nebo projekty umožňuje eWay-CRM® uchovávat:

 • informace o proběhlých schůzkách , kterých se kontakt zúčastnil,
 • deníkové záznamy o kontaktu,
 • úkoly, v nichž figuruje daný kontakt,
 • dokumenty vzniklé z jednání s daným kontaktem,
 • emailovou komunikaci s daným kontaktem,
 • pracovníky Vašeho podniku, kteří komunikují s daným kontaktem.

Přímo z dialogového okna eWay-CRM® lze také využívat výhod hromadné korespondence.

Správa kontaktů ještě nikdy nebyla jednodušší!
Vyzkoušejte eWay-CRM® jako Váš software pro správu kontaktů!

Stáhněte si eWay CRM®

(jednouživatelská verze zdarma)

Doporučte eWay-CRM

Kdo používá eWay-CRM®?